Milionerët e vegjël në Shqipëri në shtresën e mesme

0
559
milionerët e vegjël

Në Shqipëri po shtohen të ashtuquajturit milionerët e vegjël. Janë rreth 12.3 mijë individë që kishin të ardhura vjetore me shumë se 2 milionë lekë në vitin 2019, ose rreth 167 mijë lekë  të reja në muaj.

Shtresës së mesme në Shqipëri po i shtohen milionerët e vegjël

Numri i milionerëve të vegjël është rritur në Shqipëri pasi 12.3000 individë kishin të ardhura vjetore prej më shumë se 2 milion lekë, ose rreth 167.000 lekë në muaj.

Shifra është bërë e ditur nga Tatimet dhe i referohet deklarimit të të ardhurave individuale vjetore, afati i fundit i të cilit ishte data 3 gusht. Në raport me vitet e mëparshme ka një rritje të ndjeshme të “milionerëve të vegjël”, me 37% në krahasim me 2018-n.


Shqipëri: të moshuarit kalojnë numrin e të rinjve


Drejtoria e Tatimeve deklaron të dhënat për milionerët e vegjël

Shifra u zbulua nga Drejtoria e Tatimeve, pas një kërkese nga Monitor dhe i referohet deklaratës së të ardhurave individuale vjetore. Afati i fundit i së cilës ishte 3 gusht (deklarata fillestare ishte planifikuar për 30 prill, por u shty për shkak të situatës së koronavirusit) .

Pasqyra Vjetore Individuale e të Ardhurave (DIVA) është e detyrueshme të paraqitet nga individë rezidentë dhe jorezidentë. Pra ata individë që kanë të ardhura të tatueshme me burim në Republikën e Shqipërisë në shumën mbi 2,000,000 (dy milion) lekë. Këto janë të ardhura nga paga, dividenti, qiraja, interesi etj.

Krahasuar me vitet e mëparshme, ka një rritje të konsiderueshme të “milionerëve të vegjël”, me 37% krahasuar me 2018. Në vitin 2017, numri i tyre ishte rreth 8000.

Edhe pse në rritje, numri i individëve që marrin të ardhura vjetore mbi 2 milion lekë është shumë i vogël krahasuar me të punësuarit në vend.


Shqipëria dhe katër skenaret për rimëkëmbjen ekonomike


Punësimi në Shqipëri hap rrugën e pasurisë vetëm një pjese të vogël

Sipas INSTAT, në fund të vitit 2019 kishte një total prej 690.000 të punësuarve në vend (174.000 në administratën shtetërore dhe 508.000 në sektorin privat). Vetëm 1.8% e të punësuarve në vend arritën të marrin mbi 2 milion lekë të ardhura vjetore.

Për më tepër, një e treta e këtyre individëve duhet të bëjnë më shumë se një punë, për të pasur pak më shumë të ardhura.