Energjia e rinovueshme në Shqipëri, një sfidë revolucionare

0
2020
Energjia e rinovueshme në Shqipëri

Energjia e rinovueshme në Shqipëri është akoma një sfidë e hapur për nevojat e brëndshme. Shqipëria planifikon të përmbushë synimet e saja rreth energjisë së rinovueshme, me ndërtimin e një ferme fotovoltaike (PV) diellore lundruese 12.9 MW. Ferma do të jetë impianti i parë diellor lundrues i kësaj madhësie në Shqipëri dhe Ballkanin Perëndimor.


Reforma zgjedhore miratohet falë marrëveshjes ndërmjet mazhoranes dhe opozites


Përse energjia e rinovueshme është një sfidë revolucionare në Shqipëri?

Aktualisht, KESH zotëron dhe operon me tre hidrocentrale të mëdhenj me një kapacitet total prej 1,350 MW. Hidrocentrale që zënë rreth 70 përqind të gjenerimit të brendshëm të Shqipërisë. Impianti i ri diellor PV ndihmon për ta bërë KESH-in më elastik ndaj rreziqeve të shkaktuara nga klima në lidhje me hidrologjinë dhe sezonalitetin. Impianti do të ndërtohet në rezervuarin e hidrocentralit Vau i Dejës, i cili drejtohet nga Korprata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH). Ai përfaqëson një përparim në teknologjinë inovative të gjelbër, duke përdorur burimet e pasura diellore të Shqipërisë duke shmangur përdorimin e tokave të pakta. Ky plan bëhet i mundur falë një huaje prej 9.1 milion € të siguruar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH). Ferma do të jetë impianti i parë diellor lundrues i kësaj madhësie në Shqipëri dhe Ballkanin Perëndimor.


Shqipëria ndihmoet me 15 milion euro


Përse BERZH investon në këtë projekt?

Kredia e BERZH do t’i sigurohet një automjeti për qëllime speciale në pronësi të KESH-it dhe i vendosur për qëllimin e ndërtimit të projektit. Strukturuar si një hua e financimit të projektit dhe e siguruar mbi një bazë tregtare, është financimi i parë i tillë nga një institucion financiar ndërkombëta. Ky plan do të jetë nga shërbimet më të mëdha në pronësi të shtetit në Shqipëri. BERZH mobilizoi gjithashtu 315,830 € për mbështetjen e përgatitjes së projektit, duke përfshirë kornizën e përgatitjes dhe zbatimit të projektit të ekonomisë së gjelbër të financuar nga qeveria austriake. BERZH është një investitor kryesor institucional në Shqipëri. Deri më tani, Banka ka investuar më shumë se 1.5 miliardë euro në kredi në 110 projekte në vend.


Ekonomia shqiptare pësoi 1 miliard euro humbje në 2020


Energjia e rinovueshme në Shqipëri ka një rëndësi strategjike

Projekti gjithashtu përputhet me ambicien e gjerë të Shqipërisë për të zhvilluar kapacitetin e saj diellor, i cili ka rezultuar në dy ankande të suksesshme të mbështetura nga BERZH dhe dhënien e tarifave shumë konkurruese: projekti 140 MW Karavasta dhe projekti 100 MW Spitalle. Besjan Kadiu, CEO i KESH, shtoi: “Projekti është i një rëndësie të veçantë për KESH. Ajo pozicionon kompaninë si një kontribuese në nismat shqiptare dhe globale për të investuar në gjenerimin e ripërtëritshëm duke përdorur teknologji inovative fotovoltaike. Energji që është e përputhshme me prodhimin e hidrocentraleve. Megjithëse në përmasa modeste, projekti mban mundësi jo vetëm për zhvillimin e mëtejshëm të aseteve të gjenerimit publik mbi një bazë të fortë tregtare, teknike dhe mjedisore. Gjithashtu tregon njohuritë teknike që kërkohen për të operuar një sistem hidro-fotovoltaik hibrid.


Borxhi publik shqiptar fundos ekonominë e vendit